Voor de beste betonproducten
nl | fr
 

Documenten

Lijst DOC geeft een overzicht van de documenten die geldig zijn in het kader van het bestuur en de werking van de vereniging, van de certificatie en van de keuringen.

De Belgische normen (NBN B) en Europese normen (NBN EN) kunnen niet worden geraadpleegd op deze site, maar kunnen besteld worden bij het Belgisch Normalisatiebureau

BEHEERSDOCUMENTEN

Statuten en reglementen

Statuten

Statuten PROBETON

IR

Intern Reglement aangaande de interne organisatie en werking van PROBETON

RBP

Reglement betreffende de bescherming van de persoonsgegevens

RGB

Reglement voor gehoor en beroep van aanvragers en vergunninghouders van het BENOR-merk, van aanvragers en houders van een EG-conformiteitscertificaat en aanvragers van partijkeuringen

NBN-AHR

Algemeen Huishoudelijk Reglement voor Normalisatiecommissies

BHR

Bijzonder Huishoudelijk Reglement van de NBN-commissies beheerd door PROBETON

 

JAARVERSLAGEN

Verslagen van het Bestuursorgaan aan de Algemene Vergadering

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

DOCUMENTEN IN HET KADER VAN PARTIJKEURINGEN

PRR 001

PROBETON-reglement - Partijkeuringen van betonproducten

 

DOCUMENTEN IN HET KADER VAN HET BENOR-MERK

 

Algemene reglementen

AR

Algemeen Reglement voor het beheer van het BENOR-merk

PCR

BENOR-productcertificatiereglement in de sector van de betonindustrie

FIR

Financieel Reglement BENOR – Financieel stelsel van vergoedingen aan PROBETON in het kader van het BENOR-merk in de betonindustrie

RM

Reglement op het gebruik en het toezicht op het gebruik van het BENOR-merk

 

Algemene Toepassingsreglementen (ATR)

ATR 100

Betonproducten
De meest actuele versie van de tabel met betonproducten die op basis van de PTV 100 en het ATR 100 onder het BENOR-merk gecertificeerd kunnen worden vindt u in SRT 100.

ATR 21-600

Geprefabriceerde betonproducten vervaardigd op basis van NBN EN 13369 en NBN B 21-600

 

Productgebonden Toepassingsreglementen (TR)


TR 11A

Betonproducten voor verhardingen

TR 21-001

Betonmetselstenen (gewone en lichte granulaten)

TR 21-002

Geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen

TR 21-003

Metselstenen van kalkzandsteen

TR 21-004

Geprefabriceerde betonproducten - Geprefabriceerde gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbeton

TR 21-006

Geprefabriceerde betonproducten – Combinatievloeren - Deel 2: Betonnen potten

TR 21-101

Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton  

TR 21-102

Geprefabriceerde betonproducten - Kokerelementen 

TR 104

Cirkelvormige geperforeerde buizen, cirkelvormige poreuze buizen en hulpstukken van ongewapend beton voor draineer- en infiltratieleidingen    

TR 105

Geprefabriceerde betonnen bakken voor waterafvoer en -infiltratie 

TR 21-106

Buizen en hulpstukken van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton  

TR 107

Betonnen kabelbeschermers en kabelsleuven en deksels 

TR 108

Betonnen grachtelementen en taludgoten

TR 114

Geprefabriceerde bekuipingen van beton voor regenwaterputten, septische tanks en zuiveringsinstallaties van huishoudelijk afvalwater

TR 123

Betonnen draineer- en doorgroeiplaten voor grond- en/of taludbekelding 

TR 124

Geprefabriceerde betonnen elementen voor afschermende constructies voor wegen

TR 21-131

Geprefabriceerde betonproducten - Straat- en tuinmeubilair 

TR 21-132

Geprefabriceerde betonproducten - Keermuurelementen 

TR 490

Betondakpannen en hulpstukken

TR 21-601

Geprefabriceerde elementen van architectonisch beton

TR 21-603

Geprefabriceerde betonproducten - Geribde vloerelementen

TR 21-604

Geprefabriceerde betonproducten - Lijnvormige dragende elementen

TR 21-605

Geprefabriceerde betonproducten – Holle vloerelementen

TR 21-606

Geprefabriceerde betonproducten – Breedplaten voor vloersystemen

TR 21-609

Geprefabriceerde betonproducten – Funderingselementen

TR 21-611

Geprefabriceerde betonproducten – Trappen

TR 21-612

Geprefabriceerde betonproducten - Wandelementen

TR 21-613

Geprefabriceerde betonproducten - Funderingspalen

TR 21-616

Geprefabriceerde betonproducten – Combinatievloeren – Deel 1: Balken

TR 21-620

Geprefabriceerde agrarische betonproducten

 

Reglementaire Nota's (RN)

RN 001

Statistische interpretatie van resultaten van waarnemingen - Waarschijnlijkheidstesten

RN 002

Beoordeling van de resultaten van de industriële zelfcontrole van afgewerkte betonproducten

RN 003

Bewerken van betonstaal in de fabriek voor prefabricage

RN 006

Controle- en leveringsouderdom van betonproducten

RN 010

Bepalingen van de fictieve ouderdom van een beton op basis van de gewogen rijpheid

RN 012

Kenmerken en controle van hijshulpstukken ingestort in geprefabriceerde betonproducten

RN 017

Keuring en kalibratie van fabricage-, meet- en beproevingsuitrustingen

RN 022

Certificatie onder het BENOR-merk van de overeenkomstigheid van de gebruikskenmerken van betonproducten bepaald op basis van berekening al dan niet ondersteund door proeven

 

Technische Voorschriften (PTV)

PTV 21-001

Betonmetselstenen (gewone en lichte granulaten) – Indeling en toepassingsvoorschriften

PTV 21-002

Geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen – Indeling en toepassingsvoorschriften

PTV 21-003

Metselstenen van kalkzandsteen – Indeling en toepassingsvoorschriften

PTV 100

Geprefabriceerde producten van ongewapend, van gewapend en van staalvezelversterkt beton voor infrastructuurwerken
De tabel met betonproducten die op basis van de PTV 100 en het ATR 100 onder het BENOR-merk gecertificeerd kunnen worden vindt u in SRT 100.

PTV 21-102

Geprefabriceerde betonproducten – Kokerelementen van beton met constructieve versterking met staalvezels

PTV 104

Cirkelvormige geperforeerde buizen, cirkelvormige poreuze buizen en hulpstukken van ongewapend beton voor draineer- en infiltratieleidingen   

PTV 105

Uitgave 1: Geprefabriceerde betonnen bakken voor waterafvoer

PTV 105

Uitgave 2: Geprefabriceerde betonnen bakken voor waterafvoer en -infiltratie  

PTV 107

Betonnen kabelbeschermers, kabelsleuven en deksels

PTV 108

Betonnen grachtelementen en taludgoten

PTV 114

Geprefabriceerde bekuipingen van beton voor regenwaterputten, septische tanks en zuiveringsinstallaties van huishoudelijk afvalwater

PTV 123

Betonnen draineer- en doorgroeiplaten voor grond- en/of taludbekleding  

PTV 124

Geprefabriceerde betonnen elementen voor afschermende constructies voor wegen

PTV 125

Betonstraatstenen met gekliefd zichtvlak

PTV 126

Betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen

PTV 21-601

Geprefabriceerde elementen van architectonisch beton

PTV 21-620

Geprefabriceerde agrarische betonproducten

 

Technische Nota's (NTN)

NTN 007

Controle van verhard beton in de fabriek voor prefabricage - Standaardprocedures voor druksterkte, volumemassa en Wateropslorping

NTN 018

Proeven op beton - Bestandheid tegen dooizouten

 

DOCUMENTEN IN HET KADER VAN DE CE-MARKERING

CECR

CE-certificatiereglement: Certificatiereglement voor de CE-markering in de betonindustrie onder de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid 1 en 2+

FIRCE

Financieel stelstel van vergoedingen aan PROBETON
in het kader van de CE-markering in de betonindustrie onder de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid 1 en 2+

 

LIJSTEN

Lijst DOC

Lijst van de documenten geldig in het kader van het bestuur en de werking van de vereniging, de certificatie en de keuringen

Lijst INST

Lijst met de samenstelling van
•  PROBETON-instanties
•  normalisatiecommissies

Lijst LAB

Lijst van controlelaboratoria en -proeven

Lijst Scope_PROD

Lijst van door PROBETON gecertificeerde producten en productgroepen

Lijst SRT

Lijst van betonproducten die op basis van de PTV 100 en het ATR 100 onder het BENOR-merk gecertificeerd kunnen worden (zie ATR 100, tabel J.1)

elementen 

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be