Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 

Laatste nieuws

12/05/2023

Wij hebben het genoegen aan te kondigen dat het activiteitenverslag 2022 beschikbaar is.
Neem zeker een kijkje!

09/05/2023

We zijn verheugd aan te kondigen dat Nathalie Balfroid het PROBETON-team is komen versterken.

17/03/2023

Tot 2013 werden de breedplaten voor brugdekken gecertificeerd op basis van de technische voorschriften PTV 202.

03/03/2023

PROBETON heeft onlangs de 4de uitgave gepubliceerd van de Technische Voorschriften PTV 104 aangaande cirkelvormige geperforeerde buizen, cirkelvormige poreuze buizen en hulpstukken van ongewapend beton voor draineer- en infiltratieleidingen. Deze vervangt de vorige uitgave uit 2011.

De belangrijkste wijziging betreft de gewijzigde beproevingsmethode voor de bepaling van de waterdoorlatendheid van het beton van de poreuze buizen.

30/01/2023

Betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen zijn waterdoorlatend door hun vormkenmerken en/of betonstructuur en zijn bestemd voor bestratingen die de infiltratie van water in de ondergrond toelaten. Ze zijn geschikt voor licht voertuigenverkeer en maken desgevallend grasgroei mogelijk. 

07/10/2022

De Concrete Day wordt georganiseerd door BBG in de Brabanthal te Leuven op 13 oktober vanaf 10u00.

17/06/2022

Wij hebben de eer en het genoegen u te melden dat het extranet van PROBETON publiek gelanceerd is.

13/05/2022

De bouwsector staat voor grote uitdagingen. We willen zo energiezuinig mogelijk bouwen en wonen en onze ecologische voetafdruk verkleinen. Daarom willen we gebouwen en producten die ons klimaat en het milieu zo weinig mogelijk verstoren.

02/05/2022

Op 27 april heeft PROBETON haar jaarlijkse algemene vergadering gehouden in haar nieuwe lokalen aan de Jules Bordetlaan in Evere.

05/11/2021

Zonder in het debat over de klimaatverandering te willen treden, is het duidelijk dat we in België en elders als gevolg van de opwarming van de aarde steeds vaker te maken zullen krijgen met perioden van droogte, gevolgd door hevige regenval.

06/09/2021

Ook dit jaar zal PROBETON aanwezig zijn op de vakbeurs Municipalia, op de stand Quality Village die werd gecreëerd in samenwerking met de certificatie-instellingen ANPI, BE-CERT, COPRO en de vzw BENOR, om van gedachten en ervaringen uit te wisselen over alles wat te maken heeft met keuringen, certificatie en kwaliteit van bouwproducten en producten voor brand- en inbraakbeveiliging.

28/05/2021

Met ingang van 1 mei 2021 heeft een wisseling plaatsgevonden aan het hoofd van PROBETON. De heer Johan Horckmans, die de afgelopen 15 jaren de directie van de vereniging heeft waargenomen, focust zich voortaan volledig op de zuivere technische aspecten en ontwikkelingen van de prefab sector, in zijn nieuwe functie als Algemeen Technisch Adviseur.

05/03/2021

Het NBN heeft eind september 2020 twee nieuwe addenda gepubliceerd: het derde Addendum bij de NBN B 21-101 voor betonnen toegangs- en verbindingsputten en het tweede Addendum bij de NBN B 21-106 voor betonbuizen.

23/01/2020

PROBETON kondigt met groot genoegen aan voortaan in zijn rangen te beschikken over een verifiërend persoon voor de verificatie van milieuprestatieverklaringen (EPD's) met betrekking tot geprefabriceerde betonelementen, stortklaar beton en werfbeton volgens het Belgisch EPD-programma (B-EPD).

29/04/2019

Naar aanleiding van de op rust stelling van de heer Alain Broes, directeur bij Mobiel Brussel (Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en voorzitter van PROBETON sinds 2011, werd door de Raad van Bestuur een nieuwe voorzitter benoemd.

16/11/2018

Op 30 oktober 2018 ontving de heer Henk Ciers in naam van CBS BETON nv uit Wielsbeke het eerste BENOR-certificaat voor de geprefabriceerde keermuurelementen van gewapend beton op basis van de NBN B 21-132, de Nationale Aanvulling bij de Europese Norm NBN EN 15258, uit de handen van de heer Johan Horckmans, Directeur van PROBETON.

28/09/2018

PROBETON certificeert reeds ruim 30 jaar geprefabriceerde betonproducten voor bestratingen zoals straatstenen, boordstenen en tegels onder het BENOR-merk.

18/05/2018

Steeds meer worden bij wegenwerken omwille van de veiligheid van de weggebruiker tijdelijke afschermende constructies geplaatst en het gebruik van geprefabriceerde betonnen elementen kent hierbij een groeiend succes.

20/04/2018

PROBETON heeft in de tweede helft van maart 2018 reeds de eerste drie BENOR-certificaten voor betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen op basis van de nieuwe PTV 126 uitgereikt aan VAN DE VELDE BETON NV te Mazenzele, B.V. M.K.S. BVBA te Desteldonk en LITHOBETON NV te Snaaskerke. Andere fabrikanten zullen weldra volgen.

14/09/2017

Naar aanleiding van de publicatie van PTV 126 en TR11A evolueert het BENOR-merk voor de klassieke grasbetontegels (product nr. 121) en voor de waterdoorlatende betonstraatstenen en –tegels (product nr. 122) naar een BENOR-merk voor alle betonproducten die gebruikt kunnen worden in het wegdek van een waterdoorlatende bestrating, al dan niet gecombineerd met grasgroei (product nr. 126).

20/01/2017

PROBETON staat bekend als certificeerder in het kader van het BENOR-merk en de CE-markering van geprefabriceerde betonproducten.

22/12/2016

Na de publicatie van de addenda bij de Europese normen van de reeks NBN EN 771 voor verschillende metselstenen werd het BENOR-merk voor de betonmetselstenen, geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen en metselstenen van kalkzandsteen grondig herzien binnen de bevoegde instanties van PROBETON, nl. het Sectoraal Technisch Comité 3 (STC3) en werden nieuwe uitgaven van de technische voorschriften (PTV) en toepassingsreglementen (TR) uitgewerkt.

10/11/2016

Klikken op de foto om het filmpje te starten

10/11/2016

16 fabrikanten gehuldigd voor hun vertrouwen in het BENOR-merk

04/10/2016

Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton 

17/06/2016

Wij hebben het genoegen de nieuwe uitgave van de PTV 21-601 en het TR 21-601 voor geprefabriceerde elementen van architectonisch beton aan te kondigen.

15/04/2016

Op vrijdag 8 april ontving de heer Gerard Oben, zaakvoerder van G&J INDUSTRIES te Tongeren uit de handen van de heer Johan Horckmans, Directeur van PROBETON, het eerste BENOR-certificaat voor geprefabriceerde betonnen balken voor combinatievloeren.

04/03/2016

De editie 2016 van de Salon des Mandataires is alweer achter de rug.

07/12/2015
Tot voor kort was het BENOR-merk in de landbouwsector enkel operationeel voor de roostervloerelementen voor stalgebouwen.
23/10/2015
Begin 2015 werd de invoering van het BENOR-merk voor 2 nieuwe producten aangekondigd:
04/09/2015
CEN/TC229 geeft duidelijkheid aangaande de CE-markering voor stapelblokken

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be