Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
05/11/2021

BENOR-merk voor doorlatende bakken voor waterinfiltratie


Zonder in het debat over de klimaatverandering te willen treden, is het duidelijk dat we in België en elders als gevolg van de opwarming van de aarde steeds vaker te maken zullen krijgen met perioden van droogte, gevolgd door hevige regenval.

De overstromingen in de zomer van 2021 hebben ons er nog eens schrijnend aan herinnerd hoe belangrijk een doordacht en doeltreffend waterbeheer is.

De prefabbetonsector is niet ongevoelig voor de klimaat- en milieuproblematiek en zoekt naar adequate en kwalitatieve oplossingen voor de inrichting van infrastructuren en bouwwerken.

Betonproducten voor waterdoorlatende verhardingen zijn al enkele jaren BENOR-gecertificeerd onder PTV 126 en zijn zeer succesvol. Bij regen komt het erop aan om hemelwater ter plaatse te houden en wateroverlast te voorkomen. Hierdoor kan ook het grondwater op peil gehouden worden. Betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen zijn waterdoorlatend door hun vormkenmerken en/of betonstructuur en zijn bestemd voor bestratingen die de infiltratie van water in de ondergrond toelaten. Ze zijn geschikt voor licht voertuigenverkeer en maken desgevallend grasgroei mogelijk. Ze worden ingedeeld in niet-poreuze producten, poreuze producten en grasbetonproducten.

Ook PTV 104 voor poreuze en drainerende circulaire buizen bestaat al jaren. Die zijn bestemd voor drainage- en infiltratieleidingen.

PROBETON heeft zijn werkzaamheden aangaande drainerende of doorlatende producten nog lang niet beëindigd en stelt nu een nieuwe BENOR-certificering voor via een uitbreiding van PTV 105 voor geprefabriceerde betonnen bakken voor waterafvoer en -infiltratie.

De uitbreiding betreft doorlatende bakken voor waterinfiltratie onder andere voor straatkolken. Deze kunnen dienen voor waterafvoer, -buffering en/of infiltratie. De doorlatendheid van de bak wordt gerealiseerd door de zijwanden of een deel van de zijwanden uit poreus beton te vervaardigen.

Ook via de doorlatende straatkolken kan het regenwater van wegen in de ondergrond geïnfiltreerd worden.

PROBETON zal het hier niet bij laten en zal het BENOR-merk ook voor andere infiltratieproducten ontwikkelen. Wij hopen u hierover spoedig meer te kunnen vertellen.

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be