Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
05/03/2021

Uitbreiding van de normen voor betonputten en –buizen tot grotere elementen van staalvezelbeton en verhoogde waterdichtheid


Het NBN heeft eind september 2020 twee nieuwe addenda gepubliceerd: het derde Addendum bij de NBN B 21-101 voor betonnen toegangs- en verbindingsputten en het tweede Addendum bij de NBN B 21-106 voor betonbuizen.

Beide addenda zijn goedgekeurd door de normcommissie E165 van het NBN op voorstel van en uitgewerkt door de Expertgroep EGE12 'Leidingselementen' van PROBETON. 

Deze addenda zijn verkrijgbaar bij het NBN (www.nbn.be) en zijn onlangs door PROBETON van toepassing gesteld in het kader van het BENOR-merk voor betreffende producten.

Grotere elementen van staalvezelbeton 

Zowel voor de buizen als voor de putten zijn de normen uitgebreid naar grotere elementen van staalvezelbeton. Voortaan vallen cirkelvormige buizen van staalvezelbeton met nominale maten DN 1200, DN 1400, DN 1500 en DN 1600 ook onder de NBN B 21-106 en kunnen putelementen met een nominale maat DN of LN groter dan 1250 niet enkel uit gewapend beton maar nu ook volgens NBN B 21-101 uit staalvezelversterkt beton vervaardigd worden. 

Deze grotere elementen van staalvezelbeton kunnen bijgevolg vanaf heden onder het BENOR-merk vervaardigd en geleverd worden.

Verhoogde waterdichtheid 

Sinds eind 2010 is het mogelijk om de zogenaamde 'verhoogde waterdichtheid' van betonputten en -buizen te certificeren op basis van de PTV 21-101 en de PTV 21-106 van PROBETON. 

Deze PTV 21-101 en PTV 21-106 vormden een aanvulling bij de normen NBN B 21-106 en NBN B 21-101 en hadden betrekking op het aanvullende kenmerk van de 'verhoogde waterdichtheid' voor putten en buizen die occasioneel onderworpen kunnen zijn aan een hogere drukhoogte (100 kPa of ± 10 meter waterkolom) dan deze voor het kenmerk van de 'waterdichtheid' dat voorzien is in de Europese normen (50 kPa of ± 5 meter waterkolom). 

De verhoogde waterdichtheid wordt op de identificatie van betreffende elementen aangegeven met de aanduiding "100 kPa". 

Wij zijn dan ook verheugd dat deze aanvullende technische specificaties voor de 'verhoogde waterdichtheid' nu ongewijzigd in de normen zelf opgenomen zijn. Als gevolg hiervan zijn de PTV 21-101 en PTV 21-106 ingetrokken. 

De elementen met 'verhoogde waterdichtheid' kunnen dus verder onder het BENOR-merk vervaardigd en geleverd worden.

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be