Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
18/05/2018

PROBETON reikt eerste attest uit voor het in stand houden van BENOR-gecertificeerde geprefabriceerde betonnen elementen die bestemd zijn voor niet-permanente afschermende constructies voor wegen


Steeds meer worden bij wegenwerken omwille van de veiligheid van de weggebruiker tijdelijke afschermende constructies geplaatst en het gebruik van geprefabriceerde betonnen elementen kent hierbij een groeiend succes.

De kwaliteit van de elementen is cruciaal voor de goede werking van de constructie en om die kwaliteit te waarborgen kunnen deze elementen reeds enige tijd onder het BENOR-merk worden vervaardigd en geleverd. Traditioneel dekt het BENOR-merk enkel de eerste levering van een product op de markt, terwijl het juist typisch is voor deze elementen voor tijdelijke constructies dat deze meermaals hergebruikt worden.

Het hoeft geen betoog dat afschermende constructies door het drukke verkeer zwaar belast worden en regelmatig beschadigd raken. De omstandigheden bij de manipulatie van de elementen zijn ook niet altijd optimaal, wat een bijkomende bron van schade is. Uiteraard wenst de wegbeheerder dat bij elke nieuwe opstelling van een tijdelijke constructie enkel onberispelijke elementen worden gebruikt om de werking van de afschermende constructie en zo de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen.

Om het toezicht op het hergebruik van deze elementen te versterken werd op vraag van de besturen het BENOR-merk uitgebreid met een attestering voor het in stand houden van BENOR-gecertificeerde elementen. Dergelijk aanvullend attest bevestigt dat de beheerder van de elementen de nodige procedures toepast om na elk gebruik van BENOR-gecertificeerde elementen deze nauwkeurig te onderzoeken, waar nodig te herstellen en indien ze onherstelbaar beschadigd zijn, uit het circuit te nemen. Op deze wijze wordt een bijkomende garantie op de veiligheid ingebouwd.

Dergelijk attest kan uitgereikt worden aan eender welke partij die dergelijke betonnen elementen beheert. Dat kan gaan over aannemers, signalisatiebedrijven, besturen of fabrikanten.

PROBETON heeft onlangs het eerste attest afgeleverd aan de firma OMNIBETON NV te Hasselt, die zelf ook producent is van dergelijke elementen. OMNIBETON is een familiale KMO die reeds meer dan 60 jaar actief is in de sector van de betonindustrie en zich onder meer gespecialiseerd heeft in de geprefabriceerde betonnen elementen voor afschermende constructies.

Overhandiging van het eerste PROBETON-attest aan OMNIBETON

Van links naar rechts: Renée Declerck, inspecteur van COPRO, Frank Peeters, gedelegeerd bestuurder van OMNIBETON, Johan Horckmans, Directeur van PROBETON en Wouter De Preter, verantwoordelijke productie OMNIBETON

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be