Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
20/04/2018

BENOR-merk voor betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen: eerste certificaten uitgereikt!


PROBETON heeft in de tweede helft van maart 2018 reeds de eerste drie BENOR-certificaten voor betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen op basis van de nieuwe PTV 126 uitgereikt aan VAN DE VELDE BETON NV te Mazenzele, B.V. M.K.S. BVBA te Desteldonk en LITHOBETON NV te Snaaskerke. Andere fabrikanten zullen weldra volgen.

Zoals reeds gemeld in een eerdere flash werd de PTV 126 gepubliceerd op 1 september 2017. Hij vervangt de PTV 121 voor grasbetontegels en de PTV 122 voor waterdoorlatende betonstraatstenen en –tegels.

De PTV 126 voorziet 3 productsoorten: (a) de poreuze producten, (b) de niet-poreuze producten en (c) de grasbetonproducten. Het BENOR-certificaat voor producten volgens PTV 126 heeft naar keuze van de fabrikant betrekking op 1 of meerdere productsoorten die op het certificaat geïdentificeerd worden.

a) Voor de poreuze producten (aangeduid met de letter P op de BENOR-identificatie) wordt de waterdoorlatendheid van de bestrating gerealiseerd door het poreuze beton met een minimumwaterdoorlatendheid van gemiddeld 5,4·10-5 m/s, eventueel gecombineerd met drainageopeningen en/of verbrede voegen.

b) Voor de niet-poreuze producten (aangeduid met de letter W op de BENOR-identificatie) wordt de waterdoorlatendheid van de bestrating gerealiseerd door minimum 10 % aan drainageopeningen en/of verbrede voegen.

c) Voor de grasbetonproducten (aangeduid met de lettercombinatie 'W+G' op de BENOR-identificatie) gelden dezelfde eisen als voor de niet-poreuze producten maar zijn er bijkomende eisen op de nodige voorzieningen om grasgroei mogelijk te maken.

Producten die voorheen tot het toepassingsgebied van de PTV 122 behoorden, vallen nu als poreuze en niet-poreuze producten in het toepassingsgebied van de PTV 126.

Producten die voorheen tot het toepassingsgebied van de PTV 121 behoorden, vallen nu als grasbetonproducten in het toepassingsgebied van de PTV 126. De bijlage A van de PTV 126 bevat enkele aanvullende kenmerken en eisen voor grasbetonproducten die voorheen op de grasbetontegels volgens PTV 121 van toepassing waren. De producten die voldoen aan de eisen van de bijlage A worden 'standaardgrasbetonproducten' genoemd. Net zoals in de PTV 121 worden de producten volgens bijlage A ingedeeld in vlakke grasbetontegels, grasbetontegels met nokken en grasbetontegels met uitsparingen. Deze bijlage maakt het bijgevolg mogelijk om door verwijzing nog steeds de klassieke rechthoekige grasbetontegels voor te schrijven.

De nieuwe PTV 126 biedt het voordeel dat het eveneens van toepassing is op producten voor waterdoorlatende bestratingen die voorheen noch tot het toepassingsgebied van de PTV 121, noch tot dat van de PTV 122 behoorden. Alle betonproducten die gebruikt kunnen worden in het wegdek van een waterdoorlatende bestrating, al dan niet gecombineerd met grasgroei, worden nu in 1 PTV ondergebracht. Hierdoor worden de technische eisen voor deze producten gestroomlijnd en wordt ingegaan op de terechte vraag van de markt naar een grotere vrijheid in vormgeving en ontwerp. De PTV 126 zal het succes van deze producten zeker verder ondersteunen, onder andere in de strijd tegen wateroverlast.

In het kader van het BENOR-merk werd een overgangsperiode van 9 maanden voorzien zodat de BENOR-certificaathouders de nodige maatregelen kunnen treffen voor de overschakeling van hun productie volgens PTV 121 en/of PTV 122 naar de productie op basis van de PTV 126. Bijgevolg zullen op 1 juni 2018 alle BENOR-certificaten op basis van de PTV 121 en van de PTV 122 ingetrokken zijn. De fabrikanten kunnen na de intrekking van de vergunningen hun bestaande BENOR-voorraden nog gedurende 1 jaar op de markt brengen. Hierdoor zullen gedurende deze periode betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen op de markt aangeboden kunnen worden onder een BENOR-certificaat met 2 productnummers: nrs. 121 en 126 voor grasbetontegels en nrs. 122 en 126 voor waterdoorlatende betonstraatstenen en –tegels.

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be