Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
14/09/2017

Nieuw BENOR-merk voor betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen


Naar aanleiding van de publicatie van PTV 126 en TR11A evolueert het BENOR-merk voor de klassieke grasbetontegels (product nr. 121) en voor de waterdoorlatende betonstraatstenen en –tegels (product nr. 122) naar een BENOR-merk voor alle betonproducten die gebruikt kunnen worden in het wegdek van een waterdoorlatende bestrating, al dan niet gecombineerd met grasgroei (product nr. 126).

PTV 126

De PTV 126 onderscheidt zowel poreuze als niet-poreuze producten en grasbetonproducten (of producten met grasgroeivoorzieningen). De PTV maakt het mogelijk een brede waaier aan voorzieningen voor waterdoorlatendheid en grasgroei te combineren en uiteenlopende waterdoorlatende bestratingen te realiseren. Een aantal belangrijke wijzigingen worden ingevoerd. Hieronder worden een aantal opgesomd.

Voor de niet-poreuze producten wordt de waterdoorlatendheid van de bestrating gerealiseerd door de producten te voorzien van doorgaande openingen, verbrede voegen of profileringen op de zijvlakken. Grasbetonproducten zijn niet-poreuze waterdoorlatende producten waarvoor bijkomende eisen gelden voor de vormkenmerken.

Om de prestaties i.v.m. de stabiliteit van het wegdek van al de producten te kunnen vergelijken, wordt de belasting bij 2 opleggingen als bijkomend kenmerk ingevoerd die geldt voor alle producten volgens PTV 126, zonder onderscheid. Dit kenmerk geeft op conventionele wijze aan wat de laagste belasting is waarbij een product zou bezwijken als het in de bestrating op de meest ongunstige wijze, namelijk op twee tegenoverliggende randen, zou ondersteund worden. Deze belasting wordt uitgedrukt in N/mm en moet steeds bepaald worden, ongeacht of de mechanische sterkte van het product (buigtreksterkte of splijttreksterkte) werd bepaald.

De proefmethode ter bepaling van de 'belasting bij 2 opleggingen' is vergelijkbaar met de buigproef voor betontegels.

Er geldt een eis op de minimale en de karakteristieke waarde van de 'belasting bij 2 opleggingen' en op basis daarvan worden de producten in nieuwe belastingsklassen ingedeeld.

De grasgroeivoorzieningen betreffen drainageopeningen, verbrede voegen, uitsparingen en de tapsheid van de randen. De grasbetonproducten worden op basis van het percentage grasgroeivoorzieningen ingedeeld in 3 klassen die overeenkomen met 20 %, 40 % en 60 % grasgroeivoorzieningen. Alle niet-poreuze waterdoorlatende producten moeten sowieso voldoen aan een minimumeis van 10 % openingen.

De klassieke rechthoekige grasbetontegels zoals we die kennen van de PTV 121 worden nu beschreven in de Bijlage A van de PTV 126 en worden 'standaardgrasbetonproducten' genoemd. De specifieke terminologie van de PTV 121 (nokken, indrukken, vlakke grasbetontegels, grasbetontegels met nokken, …) blijft op deze manier behouden.

TR 11A

Dit nieuwe toepassingsreglement 'Betonproducten voor verhardingen' is niet enkel van toepassing op de waterdoorlatende producten volgens PTV 126 maar ook op de:

- betontegels volgens NBN EN 1339 en NBN B 21 211 (product nr. 211);
- betonstraatstenen volgens NBN EN 1338 en NBN B 21 311 (product nr. 311);
- betonboordstenen volgens NBN EN 1340 en NBN B 21 411 (product nr. 411);
- betonstraatstenen met gekliefd zichtvlak volgens PTV 125 (product nr. 125).

Bijgevolg vervangt dit TR 11A niet enkel het TR 121 en het TR 122 maar ook het TR 125, het TR 21-211, het TR 21-311 en het TR 21-411.

De specifieke bepalingen voor het product nr. 126 betreffen o.a.:

- de beoordeling van de resultaten van de typeproeven ter bepaling van het percentage openingen en het percentage grasgroeivoorzieningen;

- de beoordeling van de resultaten van de keuringen van de waterdoorlatendheid, van de uitsparingen voor grasgroei, van de vlakheid van het legvlak van grasbetonproducten en van de 'belasting bij 2 opleggingen';

- het keuringsschema voor waterdoorlatende producten;

- de typeproeven waarbij de keuringsinstelling aanwezig dient te zijn;

- de toevoeging van de bepaling van de 'belasting bij 2 opleggingen' in de lijst met periodieke controleproeven.

De overgangsperiode van het BENOR-merk loopt tot 2018.02.28.


De voorbije jaren zijn grasbetontegels en waterdoorlatende betonstraatstenen en –tegels succesproducten gebleken die steeds meer worden toegepast in de strijd tegen wateroverlast. Met deze nieuwe voorschriften worden de technische eisen voor deze producten gestroomlijnd en wordt ingegaan op de terechte vraag van de markt naar een grotere vrijheid in vormgeving en ontwerp. De PTV 126 zal het succes van deze producten zeker verder ondersteunen.

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be