Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
20/01/2017

Nieuwe PROBETON-attestering voor het beheer van de elementen die bestemd zijn voor niet-permanente afschermende constructies voor wegen


PROBETON staat bekend als certificeerder in het kader van het BENOR-merk en de CE-markering van geprefabriceerde betonproducten.

In het kader van de CE-markering zijn de permanente afschermende constructies voor wegen onderworpen aan het AVCP-systeem 1, d.w.z. dat een beoordeling en verificatie van het product uitgevoerd wordt door de aangemelde instantie. Verder voert de aangemelde instantie de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uit evenals een doorlopende bewaking en beoordeling van de productiecontrole. Daarentegen zijn de niet-permanente afschermende constructies niet onderworpen aan de CE-markering.

Het BENOR-merk voor geprefabriceerde betonproducten dekt op basis van de technische voorschriften PTV 124 het hele productieproces van de al dan niet permanente elementen. De overeenkomstigheid van de elementen met PTV 124 wordt gewaarborgd tot de eerste levering op de markt. De aspecten van distributie, plaatsing en exploitatie vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de BENOR-fabrikant.

Sommige elementen voor niet-permanente afschermende constructies voor wegen zijn echter bestemd om hergebruikt -bij voorbeeld verhuurd- te worden. Hoe weet men of ze nog steeds aan de eisen voldoen nadat ze een of meerdere keren werden hergebruikt? Hergebruik, een slechte plaatsing of verkeerde behandelingen van dergelijke elementen kunnen zware tekortkomingen veroorzaken.

Om deze reden voert PROBETON een attest in voor het beheer van geprefabriceerde betonelementen voor niet-permanente afschermende constructies voor wegen. In de bevoegde instanties van PROBETON werden bepalingen ontwikkeld voor beheerders van elementen die aantonen dat zij de BENOR-gecertificeerde elementen in stand kunnen houden. Deze bepalingen betreffen onder andere identificatie, opslag, regels voor de herklassering, uiterlijk en zijn opgenomen in bijlage C bij het toepassingsreglement TR 124.

Via een externe controle wordt vastgesteld dat de beheerder voldoet aan de regels en bijgevolg dat de elementen nog steeds voldoen aan de eisen gedurende hun hele levensduur.

Deze gloednieuwe attestering is reeds operationeel. Geïnteresseerde beheerders kunnen een aanvraag indienen bij PROBETON. Indien bevestigd wordt dat ze voldoen aan bovenvermelde regels, wordt hun een attest toegekend met vermelding van de BENOR-vergunningen waaronder de tijdelijke elementen die ze beheren initieel geleverd werden.

Hiermee beantwoordt PROBETON een uitdrukkelijk verzoek van beheerders van dergelijke elementen en van de besturen.

Voor meer info kan u bij het PROBETON-secretariaat terecht.

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be