Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
22/12/2016

BENOR voor metselstenen: heel wat aanpassingen


Na de publicatie van de addenda bij de Europese normen van de reeks NBN EN 771 voor verschillende metselstenen werd het BENOR-merk voor de betonmetselstenen, geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen en metselstenen van kalkzandsteen grondig herzien binnen de bevoegde instanties van PROBETON, nl. het Sectoraal Technisch Comité 3 (STC3) en werden nieuwe uitgaven van de technische voorschriften (PTV) en toepassingsreglementen (TR) uitgewerkt.

De wijzigingen op Europees niveau betreffen vrijwel uitsluitend bepalingen die betrekking hebben op de CE-markering en de afstemming op de Europese BPV nr. 305/2011.

In de PTV 21-001, 21-002 en 21-003 werden een aantal belangrijke technische aanpassingen verricht. Noemenswaardig is het feit dat men voortaan voor alle soorten metselstenen de gemiddelde druksterkte en niet langer de karakteristieke druksterkte moet verklaren. Ook wordt meer aandacht geschonken aan de bepaling van de warmtegeleidingscoëfficiënten.

In het licht van de vereenvoudiging van de certificatieprocedures werden een aantal documenten samengevoegd. Om paal en perk te stellen aan de vele verwijzingen naar het algemeen toepassingsreglement (ATR 100), naar technische nota's, reglementaire nota's of instructienota’s werden zoveel mogelijk relevante bepalingen ondergebracht in één enkel toepassingsreglement per soort metselsteen.

Inhoudelijk werden ook in de TR een aantal wijzigingen doorgevoerd waarvan de belangrijkste aansluiten op de aanpassingen in de PTV, met name betreffende de verklaring van de gemiddelde druksterkte en de bepaling van de warmtegeleidingscoëffiënten.

Om de fabrikanten te begeleiden bij de implementatie van deze belangrijke wijzigingen, organiseert PROBETON een infosessie op 19 januari 2017 in haar lokalen te Brussel.

Bent u reeds BENOR-vergunninghouder voor metselstenen of bent u van plan uw producten binnenkort te benoriseren, schrijf u dan gerust in op deze infosessie op het adres: mail@probeton.be (inschrijvingsformulier).

PROGRAMMA
Infosessie PTV en TR metselstenen DONDERDAG 19 JANUARI 2017

12u30 – 13u30: Broodjeslunch

13u30: Verwelkoming en inleiding

13u35: Wijzigingen aan de normenreeks NBN EN 771

13u45: Wijzigingen aan de PTV

14u00: Wijzigingen aan de TR

14u45: Voorbeeld van beoordeling van de mechanische sterkte

15u00: Bepaling van de warmtegeleidingscoëfficiënt

15u15: De nieuwe modelbundel van de BENOR-Bijlage

15u30: Discussie

16u00: Drink

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be