Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
04/10/2016

Addendum 1 bij de NBN B 21-101


Toegangs- en verbindingsputten van ongewapend beton, van staalvezelbeton en van gewapend beton 

Wij hebben het genoegen te melden dat het NBN onlangs het Addendum 1 bij de NBN B 21-101 voor de betonnen toegangs- en verbindingsputten heeft gepubliceerd en dat PROBETON dit Addendum nu van toepassing heeft gesteld in het kader van het BENOR-merk.

Het Addendum 1 van NBN B 21-101 verlaagt de minimale nominale maat DN of LN/WN voor verbindingsputten naar 600 en voor toegangsputten naar 800 en maakt een onderscheid tussen grote en kleine toegangsputten. Hiermee sluit de NBN B 21-101 beter aan op de norm NBN EN 476 'Algemene eisen voor rioleringsonderdelen' en de praktijk die ook geldt voor putten die vervaardigd worden uit andere materialen dan beton.

Verbindingsputten zijn bedoeld voor inspectie van het rioolstelsel zonder toegang van personeel. De inwendige afmetingen van verbindingsputten gaan van 600 tot 800 mm. Betonnen verbindingsputten hebben een aanzetdiepte van ten hoogste 2 m. Het basiselement van dergelijke putten wordt een klein basiselement genoemd.

Kleine toegangsputten zijn bedoeld om personeel slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegang te verlenen tot het rioolstelsel. Personeel dat afdaalt in een kleine toegangsput zou steeds een harnas moeten dragen (dixit NBN EN 476). Kleine toegangsputten hebben inwendige afmetingen tussen 800 en 1000 mm. Het basiselement van dergelijke put wordt eveneens een klein basiselement genoemd.

In de putopbouw van verbindingsputten en van kleine toegangsputten wordt geen reductie toegepast.

De inwendige afmetingen van de kamer van een grote toegangsput bedragen 1000 mm of meer. Als er in de opbouw van een grote toegangsput een reductie van de diameter is voorzien, is dat ofwel naar een schacht met inwendige afmetingen van 1000 mm ofwel rechtstreeks naar de toegangsopening vlak onder het maaiveld. Als de reductie naar de toegangsopening gerealiseerd wordt door een reductieplaat (en niet door een kegelstuk) dan doet deze in dat geval dus ook dienst als dekplaat. Voor een groot basiselement met binnendiameter van 1000 mm is er uiteraard geen reductie nodig, aangezien de binnenafmetingen van de schacht ook steeds 1000 mm bedragen. Het basiselement van een grote toegangsput wordt een groot basiselement genoemd.

Betonnen elementen die vanaf half september onder het BENOR-merk worden geproduceerd dienen in overeenstemming te zijn met de nieuwe bepalingen.

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be