Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
07/12/2015

BENOR breidt zich uit in de landbouwsector


Tot voor kort was het BENOR-merk in de landbouwsector enkel operationeel voor de roostervloerelementen voor stalgebouwen.

Vanaf nu kunnen niet minder dan elf producten voor de agrarische sector onder BENOR gecertificeerd worden.

Het initiatief werd aanvankelijk genomen door AgriPrefab, die binnen de federatie van de betonindustrie, FEBE, de fabrikanten van geprefabriceerde betonproducten voor de landbouw verenigt en waarvan de leden actief deelnamen aan de werkzaamheden ter voorbereiding van deze nieuwe certificatie. Na het bouwverlof konden na vele discussies de PTV 21-620 en het TR 21-620 'Geprefabriceerde agrarische betonproducten' worden gepubliceerd en het BENOR-merk worden gelanceerd.

Het BENOR-merk voor agrarische betonproducten betreft 11 soorten geprefabriceerde elementen van gewapend beton die bestemd zijn voor de landbouwsector. Hieronder vallen de ventilatieroosters, opstortvloeren voor stallen, vloerplaten voor afdichting van kelders, boxdekken, erf- en wegverhardingen, onderslagbalken, silo- en kelderwanden, eindligboxwanden, elementen voor water/mestkanalen en pilasters. Ook de bestaande certificatie van roostervloerelementen voor stalgebouwen werd hierin opgenomen.

De voorschriften aangaande alle geprefabriceerde betonproducten die typisch zijn voor de landbouwsector zijn dus samengebracht in één enkel verwijzingsdocument: PTV 21-620.

Een aantal elementtypen vallen bovendien onder diverse Europese productnormen die op zich verwijzen naar NBN EN 13369 en hun respectieve nationale bijlagen.

In het Toepassingsreglement (TR) worden de verschillende productfamilies verder onderscheiden naar de aard van de aangrijpende belastingen in beloopbare en niet-berijdbare elementen, berijdbare elementen en wand- en keermuurelementen.

De certificatie van de mechanische sterkte wordt verplicht gesteld voor alle elementtypes. Daarentegen is de certificatie van de brandweerstand facultatief.

De overschakeling van het BENOR-merk verloopt in twee stappen. In een eerste fase worden de bestaande producties van roostervloerelementen voor stalgebouwen administratief overgedragen naar de nieuwe vergunning, die vervolgens uitgebreid kan worden met andere productsoorten.

Op 20/11 had een eerste fabrikant de administratieve overgang achter de rug. Een nieuw BENOR-certificaat 620/275 werd verleend aan VAN HESSCHE bvba voor de geprefabriceerde agrarische betonproducten (productfamilie: roostervloerelementen voor stalgebouwen) in vervanging van zijn certificaat 607/275.

Op korte termijn zullen ook de andere certificaten voor productnummer 607 verdwijnen en vervangen worden door certificaten voor productnummer 620.

De betreffende fabrikanten kunnen vervolgens een uitbreiding aanvragen tot bijkomende elementtypes. Dit zal ongetwijfeld wat meer inspanningen vragen, maar wij vertrouwen erop dat deze uitbreidingen er spoedig zullen komen.

Uiteraard kan elk geïnteresseerde fabrikant reeds een aanvraag indienen voor de certificatie van zijn landbouwproducten onder het nummer 620.

Wenst u meer informatie aangaande het BENOR-merk voor agrarische betonproducten? Neem gerust contact op met ons secretariaat.

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be