Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
30/01/2023

Nieuwe productsoort voor waterdoorlatende bestratingen: hybride producten


Betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen zijn waterdoorlatend door hun vormkenmerken en/of betonstructuur en zijn bestemd voor bestratingen die de infiltratie van water in de ondergrond toelaten. Ze zijn geschikt voor licht voertuigenverkeer en maken desgevallend grasgroei mogelijk. 

Deze producten zijn zeer nuttig en worden op grote schaal gebruikt voor regenwaterbeheersing en overstromingspreventie. Ze worden toegepast voor de aanleg van parkings, speelpleinen, voetgangerszones, winkelstraten...

Dergelijke producten zijn al sinds 2004 gecertificeerd onder het BENOR-merk. Tot nu toe werden ze ingedeeld in drie productsoorten:

•  niet-poreuze producten: producten van niet-poreus beton met drainageopeningen en/of met verbrede voegen
•  poreuze producten: producten van poreus beton met een open korrelopbouw
•  grasbetonproducten: producten met kenmerken zoals hogervermelde niet-poreuze producten maar eveneens voorzien van voldoende voorzieningen (drainageopeningen, verbrede voegen, uitsparingen) om grasgroei mogelijk te maken

De prefabbetonsector ontwikkelt voortdurend zijn gamma met nieuwe oplossingen. PROBETON volgt deze evoluties nauwkeurig op en probeert de certificatie op peil te houden.

Zo werd ingegaan op een vraag om de certificatie van 'hybride' producten, met een onderlaag van poreus beton en een deklaag van niet-poreus beton, mogelijk te maken onder het BENOR-merk. Na uitvoerige discussies binnen de bevoegde instanties van PROBETON, werden de Technische Voorschriften PTV 126 'Betonproducten voor waterdoorlatende bestratingen' uitgebreid naar dergelijke hybride producten. In de PTV 126 wordt deze nieuwe soort waterdoorlatend product wordt als volgt gedefinieerd:

Hybride producten zijn betontegels of -straatstenen die geen producten met drainageopeningen en geen producten met verbrede voegen zijn. Ze bestaan uit een onderlaag van poreus beton met een open korrelopbouw en een deklaag van niet poreus beton. Bovenaan de zijkanten zijn deze producten voorzien van een profilering waardoor de waterdoorlatende bestrating met hybride producten verbrede voegen vertoont. Via deze schijnbaar verbrede voegen stroomt het water door het poreuze beton van de onderlaag. De contactvlakken van de hybride producten zijn het gedeelte van de zijkanten onderaan, zonder profilering, die bijgevolg na plaatsing in een bestrating in contact zijn met de naastliggende stenen of tegels. Deze contactvlakken kunnen voorzien zijn van afstandhouders en/of inkepingen.

Hybride producten behoren noch tot het toepassingsgebied van NBN EN 1338 voor betonstraatstenen noch tot dat van NBN EN 1339 voor betontegels. De CE-markering is bijgevolg niet van toepassing.

Vanaf heden kunnen de hybride producten onder het BENOR-merk gecertificeerd en geleverd worden op basis van de PTV 126 en van het BENOR-toepassingsreglement TR 11A 'Betonproducten voor verhardingen'.

Voor een volledige omschrijving van bovenvermelde producten voor waterdoorlatende bestratingen, de eisen op de fysische en mechanische eigenschappen die in het kader van het BENOR-merk worden gesteld en de meet- en beproevingsmethoden, verwijzen wij naar de Uitgave 3 van de PTV 126 en de Uitgave 5 van het TR 11A. Deze documenten vindt u terug onder de rubriek 'documenten' op deze website.

 

 

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be