Voor de beste betonproducten
nl | fr
+32 (0)2 237 60 20 | mail@probeton.be

Laatste nieuws

 
13/05/2022

De gids van milieuproductverklaringen (EPD) voor producenten in de bouwsector is beschikbaar


De bouwsector staat voor grote uitdagingen. We willen zo energiezuinig mogelijk bouwen en wonen en onze ecologische voetafdruk verkleinen. Daarom willen we gebouwen en producten die ons klimaat en het milieu zo weinig mogelijk verstoren.

In ons land bestaat er een wettelijk kader en programma voor de ontwikkeling van milieuproductverklaringen (EPD's) voor bouwproducten. België is hierin een koploper. EPD's zijn gebaseerd op levenscyclusanalyses (LCA’s). Ze zijn het beste hulpmiddel om de milieu-impact van een product in te schatten, materialen correct te vergelijken en te voorkomen dat bepaalde materialen en producten ten onrechte als duurzaam worden aanzien.

Bent u geïnteresseerd om een EPD te laten opstellen voor uw bouwproduct? Download dan de EPD-gids die werd uitgewerkt door VITO en FOD Volksgezondheid. Hij bevat een brede waaier aan praktische informatie en tal van inspirerende getuigenissen. Hij toont welke stappen u als producent moet doorlopen en wat de voordelen zijn voor uw bedrijf.

Wij herinneren eraan dat onze medewerker Laurent Mbumbia erkend is door de FOD om als verifiërend persoon het nazicht te verrichten van EPD’s met betrekking tot geprefabriceerde betonelementen, stortklaar beton en werfbeton volgens het Belgisch EPD-programma (B-EPD).

De gids is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels op www.health.belgium.be/nl/b-epd-gids. Ook gedrukte exemplaren kan u bestellen via epd@environment.belgium.be.

Met EPD’s draagt u bij tot de overgang naar een duurzame bouwsector!

PROBETON vzw | Voor de beste betonproducten
Jules Bordetlaan 11 - 1140 BRUSSEL - BELGIË - tel: +32 (0)2 237 60 20 - mail@probeton.be© 2022 | PRIVACY POLICY | design by Ozalith.be